Blog

בית Blog
תפקיד ה-cfo

CFO ותפקידיו בחברה

מיהו ה-CFO? ה-CFO, מנהל כספים ראשי, אחראי על ניהול הכספים והחשבונאות של הארגון ומופקד על כל ההיבטים הפיננסיים, כולל תכנון, ניהול ובקרה. זהו תפקיד שבדרך כלל מבוצע על ידי רו...
Read More
Skip to content