מענקים

בית מענקי מדינה וקרנות

מחלקת מענקי מדינה וקרנות בינלאומיות - קשרים, ניסיון וידע

בפני חברת הייטק עומד מגוון אפשרויות מימון שאינן גיוס הון. בין השאר, מענקי הרשות לחדשנות ותוכניות של האיחוד האירופי, בהם אנחנו מתמחים.

היתרונות בגיוס כספי מענקים

כספי המענקים מאפשרים לחברות צעירות לגייס הון בשלבים מוקדמים של חיי החברה, בעת שהסיכון העסקי וסיכון הפיתוח גבוהים במיוחד, לעיתים ברמה שאינה מאפשרת גיוס ממשקיעים. במידה והמשקיעים יהיו מוכנים לממן חברה צעירה ברמת סיכון גבוהה, הם ידרשו תשואה גבוהה, כלומר השקעה בשווי חברה נמוך, דבר הגוזר דילול משמעותי. מימון באמצעות כספי הרשות לחדשנות וקרנות מימון זרות לא יוצר דילול. בחלק מהמקרים כלל אין החזר מענק ובאחרים ההחזר הוא פונקציה של הכנסות הנובעות ממכירת המוצר שפותח באמצעות כספי המענק ומוגבל לגובה המענק. יתרון משמעותי נוסף הוא שקבלת מענק, מעניקה חותמת של יכולת טכנולוגית ועסקית לחברה - דבר המהווה גורם משיכה למשקיעים. בחלק מסוגי המענקים גלומים גם יתרונות מס.

הדרישות

החברה נדרשת להוכיח חדשנות טכנולוגית, היתכנות עסקית ויכולת לגייס את המימון המשלים הנדרש מעבר לכספי המענק. בצד החשבונאי החברה נדרשת לנהל מערכת חשבונות נפרדת עבור ההוצאות שעבורן מתקבלים כספי המענק, להגיש דו"חות תקופתיים ודו"חות סופיים מבוקרים ע"י רואי חשבון ולנהל מערכת נוכחות לפי פרויקטים. כאשר החברה עוברת לשלב המכירות, יש צורך בניהול חשבונאי של המכירות עפ"י פרויקטים, חישוב תמלוגים, הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום התמלוגים.

האתגרים בניהול חשבונאי של פרויקטים הזכאים למענקים

בניית תוכנית עסקית ותקציב מפורט כחלק מבקשת המענק ובניית מערך חשבונאי שתואם את דרישות הדיווח המורכבות של נותן המענק - מעקב נוכחות עובדים בחלוקה לפרויקטים, הכנת דוחות תקופתיים ועמידה בביקורות של נותן המענק. כל זאת במסגרת המשאבים המצומצמים של חברת הייטק צעירה.

הפתרון

לצוות טופ פיננס נסיון רב שנים בליווי חברות הייטק בכל שלבי הגשת בקשה, דיווח שוטף וביקורת מענקים ותמלוגים. אנחנו נלווה אותך מקרוב בשלב בניית התוכנית ונסייע בבניית התוכנית העסקית והתקציב בדרך שתשפר את סיכויי הצלחת הבקשה. עם אישור התוכנית נבנה את מערך הנהלת החשבונות ונהלי העבודה הדרושים ובהמשך נכין את הדיווחים התקופתיים והסופיים. כל זאת בלווי צמוד והתאמה מדויקת לצרכים הספציפיים של חברתך.

מענקי מדינה וקרנות בינלאומיות

במסגרת השירות

חברת top finance
  • סיוע צמוד בבניית החלק הפיננסי של בקשת המענק
  • תכנון מבנה הנהלת החשבונות הנדרש לצורך דיווח
  • בניית נהלי עבודה משותפים כדי לאפשר דיווח מדויק ויעיל
  • הכנת דוחות תקופתיים
  • הכנת דוחות סופיים
  • סיוע צמוד בעת ביקורת חיצונית
  • הכנת דוחות תמלוגים בעת הצורך

 

אנחנו מזמינים גם אותך להפקיד את החלק הפיננסי של גיוס המענק בידי הצוות המקצועי שלנו.

אנחנו מאמינים בלקוחות שלנו ובעבודה המשותפת ביחד

Skip to content