לתיאום פגישה מלאו את הפרטים
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל:
הנהלת חשבונות  Sap On line דוחות 
כהן גיגי ושות' - רואי חשבון
שרותי ניהול כספים וחשבות
הנהלת חשבונות

אייקון - טופ פיננס

אייקון - כהן גיגי

אחד המבחנים להערכת תוכנה עסקית טובה היא יכולתה להפיק דוחות.SAP Business One תוכל להפיק כרצונך דוחות אודות מצב העסק, בכל חתך שיעניין אותך. כדי להקל על ניהול העסק נבנו במסגרת SAP Business One מספר דוחות שעל מנת להפיקם די בלחיצת כפתור. דוחות אלו רוכזו תחת לוח פיקוד דוחות. בלוח הפיקוד מצויים חמישה סוגי דוחות - דוחות ניהוליים, דוחות חשבונאים, דוחות כספיים, דוחות מלאי ודוחות נוספים. כמו כן קיים מחולל שאילתות המאפשר למשתמש הפקת כל סוג דו"ח שיעלה על דעתו בתהליך פשוט ומהיר. 

 • דו"חות הנהלת חשבונות – מגוון רחב של דו"חות הנהלת חשבונות המופקים בתוכנת מנהל.
 • דו"חות כספיים - תוכנת מנהל מאפשרת הצגת מאזן, מאזן בוחן, דו"ח רווח והפסד ודו"ח מרכזי רווח. את כל הדו"חות ניתן להציג על בסיס תקופתי או שנתי וכן להציגם בדו"ח השוואתי בין תקופות או בין שנים.
 • דו"חות מלאי - תוכנת מנהל טופ מציעה את דוחות המלאי הבאים: אלפון פריטים, כרטסת פריטים, מצב מלאי, דוח יתרות במחסנים, שווי מלאי ודוח עצי מוצר.
 • רשימת חריגים - כל הנתונים החריגים בעסק. אלו כוללים נתונים על כל מסמכי המכירות והקניות שנשארו פתוחים וכן על פריטי מלאי חסרים. היתרון ברשימות אלו שהן ממקדות את תשומת לבך בנושאים הדורשים טיפול. מסמך פתוח הוא כל מסמך שטרם הופק לו מסמך משלים או נגדי, ולכן מצביע מסמך פתוח על תהליך שלא הושלם. למשל, הצעת מחיר פתוחה היא הצעת מחיר שלא נמשכה להזמנה, לתעודת משלוח או לחשבונית מס, ולמעשה לא מומשה.
 • גיול חובות לקוחות - דוח גיול חובות לקוחות (השם נגזר מהשורש גיל) הוא בעל משמעות חשובה לניהול העסק. הוא נותן אינפורמציה לא רק על גודל חובו של כל לקוח, אלא גם על משך הזמן בו החוב עומד פתוח. ככל שחוב עומד פתוח זמן רב יותר, כך גדלים הסיכויים שהוא לא ייפרע כלל בסופו של דבר, כלומר, יהפוך לחוב אבוד.
 • גיול חובות ספקים - דוח זה זהה לחלוטין במבנהו לדוח גיול חובות לקוחות אלא שבמקרה זה הוא ממיין את חוב העסק לספקים בהתאם למשך הזמן שבו פתוח החוב.
 • ניתוח מכירות – דו"ח ניתוח מכירות מאפשר הצגה מהימנה מי הלקוח הקונה בסכום הגבוה ביותר, מיהו הלקוח הרווחי ביותר, מיהו איש המכירות הרווחי ביותר ואילו פריטים נמכרים היטב. דוח ניתוח המכירות במנהל טופ מציג את הנתונים הללו וממחיש באופן גרפי את תוצאות הדוח. בדו"ח ניתן לראות את המכירות, את התשלומים ע"ס המכירות על בסיס חודשי וכן את הרווח הגולמי על המכירות.
 • ניתוח קניות – תוכנת מנהל מאפשרת להציג גם ניתוח קניות לפי פריטים ולפי ספקים, גם כאן הניתוח הוא טבלאי וגרפי כאחד. (כל הדו"חות ניתנים להדפסה).
 • תזרים מזומנים - מידע מפורט אודות תזרים המזומנים הצפוי של העסק הינו, ללא ספק, תנאי הכרחי לפעילותו הסדירה. דוח רווח והפסד ערוך במתכונת כזו, שאין הוא נותן כל תמונה על מצב הנזילות של העסק. לכאורה, יתכן מצב בו דוח רווח והפסד מראה רווח, אולם העסק עומד ממש בפני פשיטת רגל. תוכנת מנהל טופ מאפשרת לך לרכז את כל המידע ביחס לתקבולים ותשלומים עתידיים בצורה שיטתית ולהשתמש בו על מנת לקבל החלטות לגבי אופן ניהול העסק. למשל, תזרים המזומנים מאפשר לך לזהות מראש בעיית נזילות עתידית צפויה ולנסות למצוא לה פתרונות לפני שיהיה מאוחר מידי.
 • אלפון פריטים - אלפון הפריטים מציג רשימה של הפריטים אשר הוגדרו במערכת וכן את מחיריהם.
 • מצב המלאי - דוח מצב מלאי מציג תמונה מעודכנת על מצב יתרות המלאי בעסקך. בדו"ח זה תוכל לראות את המלאי בפועל בקיזוז הזמנות מלקוחות ובתוספת הזמנות מספקים, לסיכום מציגה התוכנה את המלאי הזמין. בדו"ח זה ניתן לראות את פרוט הזמנות לקוחות וספקים מפריט מסויים ולמיינם לפי תאריך אספקה.
 • לקוחות לא פעילים - דוח זה מאפשר להציג לקוחות, עבורם לא נרשמה פעילות לאחר תאריך מסוים, במסמכים לפי בחירת המשתמש.
 • פריטים לא פעילים - דוח זה מאפשר להציג פריטים, עבורם לא נרשמה פעילות לאחרתאריך מסוים, במסמכים לפי בחירת המשתמש.
© כל הזכויות שמורות - Top Finance

רחוב קהילת סלוניקי 9, תל אביב

טלפון: 03-6436985 | פקס: 03-6416285 | דואר אלקטרוני: info@topfinance.co.il