לתיאום פגישה מלאו את הפרטים
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל:
שרותי ניהול כספים וחשבות שרותי ניהול כספים חברות קטנות שרותי נהול כספים 
כהן גיגי ושות' - רואי חשבון
שרותי ניהול כספים וחשבות
הנהלת חשבונות

אייקון - טופ פיננס

אייקון - כהן גיגי

שירותי נהול כספים

  • נהול תזרים המזומנים.
  • פעילות מול בנקים הן בתחום קבלת קו אשראי והן בתחום התפעול השוטף.
  • נהול מו"מ מול ספקים ולקוחות, בארץ ובחו"ל, כולל אחריות לגביה ולביצוע תשלומים.
  • לווי צמוד להנהלת החברה בכל נושאי הכספים והחשבונאות. במידת הצורך תפקוד כחלק אנטגרלי מנהלת החברה.
  • תכנון וסיוע בביצוע גיוסי הון וקבלת אשראי מקרנות מדינה.
  • אחריות על התחום המשפטי, כולל עבודה עם עו"ד חיצוניים.
  • סיוע בתכנון המס בשילוב עם רואה החשבון של החברה.
  • תכנון וסיוע בהקמת מערכת המידע הפיננסי.
© כל הזכויות שמורות - Top Finance

רחוב קהילת סלוניקי 9, תל אביב

טלפון: 03-6436985 | פקס: 03-6416285 | דואר אלקטרוני: info@topfinance.co.il