לתיאום פגישה מלאו את הפרטים
שם:
מס' טלפון:
כתובת דוא''ל:
הנהלת חשבונות  Sap On line בנקים 
כהן גיגי ושות' - רואי חשבון
שרותי ניהול כספים וחשבות
הנהלת חשבונות

אייקון - טופ פיננס

אייקון - כהן גיגי

מודול הבנקים עוסק בנושא הכספים בארגון, ובכלל זה הפקת קבלות ללקוחות על תשלומיהם ואופן ייחוס התשלומים לחשבוניות המתאימות, תיעוד התשלומים לספקים, ייחוס התשלומים לחשבוניות הספק המתאימות והדפסת שיקים, ניהול קופת שיקים מזומנים ודחויים כולל והפקדת השיקים בחשבונות הבנק, ביצוע התאמות בנקים והתאמות כרטיסי לקוחות וספקים. תוכנת SAP Business One מטפלת באופן מקיף ויסודי בנושא כרטיסי האשראי, החל ממועדי זיכוי ושיטות תשלום שונות וכלה באפשרות החיבור לשב"א.

  • קבלה - בכל עת שלקוח משלם תשלום כלשהו, חובה להוציא לו קבלה. התשלום יכול להיות פירעון של חוב הנובע מחשבונית או מיתרת פתיחה. יתכן אף תשלום על חשבון מוצר או שרות שעדיין לא סופקו. באמצעות הקבלה ניתן לסגור חלק מחשבונית , חשבונית במלואה, או מספר חשבוניות. הקבלה מבצעת תנועת יומן בהנה"ח והתאמה אוטמטית בין החשבונית לסכום ששולם.
  • התשלום יכול להתבצע ע"י – שיקים, העברה בנקאית, כרטיסי אשראי או מזומן.
  • תשלום לספק - מאפשר להפיק מסמך פנימי המתעד את התשלומים לספקים ולייחס את התשלום לחשבוניות הרכש הפתוחות. עם הקשת קוד הספק, נקבל בגוף המסמך ניתוח כרטיס הספק תוך הצגת חשבוניות הרכש הפתוחות. גם כאן ,כמו בקבלה, ניתן לסגור חלק מחשבונית, חשבונית במלואה, או מספר חשבוניות. התשלום לספק מבצע תנועת יומן בהנה"ח והתאמה אוטמטית בין החשבונית לסכום ששולם.
  • הפקדה – במסמך זה ניתן לבצע הפקדה של שיקים מזומנים או דחויים, וכן הפקדת מזומנים וכרטיסי אשראי.
  • הפקדת שיקים דחויים – מאפשר את העברת השיקים הדחויים שהופקדו, מחשבון שקל"ג לחשבון עו"ש. פעולה זו מבוצעת כאשר מגיע זמן הפירעון של השיק.
  • שיקים יוצאים - ניתן להדפיס באמצעות תוכנת מנהל טופ שיקים לספקים, ללקוחות ולחשבונות. ניתן להדפיס את השיקים באמצעות מדפסת הזרקת דיו או באמצעות מדפסת לייזר.
  • תוכל להפיק שיק לספק, ללקוח או לחשבון שלא על סמך תשלום לספק, או להפיק שיק יוצא בעבור ספק על סמך תשלום לספק שהוקלד קודם לכן.
  • קופת שיקים - כאן נשמר תיעוד מפורט לגבי כל השיקים שנקלטו במנהל טופ. כל שיק שעבר במערכת נרשם כאן על נתוניו וכן מתועדת ההיסטוריה שלו - לאיזה בנק הופקד ומתי, האם הוסב ולמי וכו. כאן ניתן גם לבצע פעולות שונות לגבי שיק - כגון הסבת שיק וביטול שיק.
  • קופת אשראי – בקופת אשראי נרשמים כל פרטי העסקאות הנערכות באמצעות כרטיס אשראי, ובכלל זה האפשרות להסב שוברי אשראי או לבטל אותם.
© כל הזכויות שמורות - Top Finance

רחוב קהילת סלוניקי 9, תל אביב

טלפון: 03-6436985 | פקס: 03-6416285 | דואר אלקטרוני: info@topfinance.co.il